Autor Martin Mikláš

O autorovi

Nová nádejná posila tímu... Martin úspešne ukončil bakalárske štúdium na Univerzite Cyrila a Metoda v Trnave, odbor fyzioterapia. Momentálne pokračuje externou formou v magisterskom štúdiu na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave. Ovláda viacero metodík využívanej v rehabilitácií ako napr. Kineziotejping, McKenzie diagnostika a terapia čast. drieková chrbtica, SPS systém 1,2, silové cvičenie SAKFST. Neustále si rozširuje svoje vedomosti v oblasti fyzioterapie, rehabilitácie a silového trénerstva.

Čo sú mäkké techniky ? A aký je rozdiel medzi nimi a klasickou masážou?

Mäkké techniky sa líšia od klasickej masáže v zameraní postupov fyzioterapeuta alebo maséra. Pri mäkkých technikách sa zameriavame na všetky mäkké tkanivá a to konkrétne kožu, podkožie, väzy, šľachy a hlavne fascie (vonkajší obal kostrových svalov, ktorými sú medzi sebou svaly spojené). Cieľom mäkkých techník je: 1. Zlepšiť kondíciu mäkkého tkaniva; 2. Zlepšiť cirkuláciu krvi, a...