Hlboký stabilizačný systém

Funkčná stabilizácia a mobilizácia chrbtice je originálna metóda prevencie a liečby porúch pohybového aparátu. Využíva techniky, ktoré zlepšujú koordináciu, následnosť a súvislosť jednotlivých pohybových vzorcov. Tie postupne
vedú k celkovému zlepšeniu výkonnosti a k ekonomizácií procesov dýchania, chôdze, zložitejších pohybov (skoky,
beh). Metóda je vhodná pre pacientov so všeobecne známymi problémami, ako sú bolesti krížov, hrudnej a krčnej chrbtice, vystreľovanie bolesti do oblasti prstov rúk, predkolenia, bolesti hlavy. Môžu to byť ale aj špecifické problémy, ako napríklad gynekologické problémy, inkontinencia, poruchy držania tela detí a dospievajúcich, časte opakované stavy akútneho ústrelu (lumbago), ale aj pre diagnostikované poruchy medzistavcovej platničky. Samozrejmosťou je zlepšenie výkonnosti a využitie v kondičnej príprave športovcov. Najdôležitejším prínosom je ústup ťažkostí, zmiernenie bolestivosti, resp. zlepšenie pohyblivosti chrbtice, bedrových alebo ramenných kĺbov.

Martin Mikláš
Nová nádejná posila tímu... Martin úspešne ukončil bakalárske štúdium na Univerzite Cyrila a Metoda v Trnave, odbor fyzioterapia. Momentálne pokračuje externou formou v magisterskom štúdiu na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave. Ovláda viacero metodík využívanej v rehabilitácií ako napr. Kineziotejping, McKenzie diagnostika a terapia čast. drieková chrbtica, SPS systém 1,2, silové cvičenie SAKFST. Neustále si rozširuje svoje vedomosti v oblasti fyzioterapie, rehabilitácie a silového trénerstva.
Komentáre