Naše služby

Prevádzkovateľ medicínskeho zariadenia Sempersa nie je zmluvný partner zdravotných poisťovní.
Poskytované výkony sú spoplatňované v zmysle schváleného cenníka a hradené priamo na prevádzke.

Platiť možno:

  • v hotovosti
  • prostredníctvom POS-terminálu platobnou kartou alebo bezdotykovou platobnou kartou
  • darčekovými a relaxačnými poukážkami EDENRED, Vaša stravovacia, DOXX, LE CHEQUE DEJEUNER
  • darčekovými poukážkami vydanými našim medicínskym centrom
  • Platný cenník je k dispozícii aj na recepcii medicínskeho centra.
INTERNÁ AMBULANCIA
Komplexné interné vyšetrenie vrátane EKG a ordinácie (60 min.) 50,00 €
Kontrolné vyšetrenie internistom 30,00 €
Odborná konzultácia s internistom (30 min.) 20,00 €
Predoperačné interné vyšetrenie a odbery 80,00 €
Predoperačné interné vyšetrenie bez odberov 50,00 €
EKG vyšetrenie 5,00 €
24 hod. monitor (permanentné meranie krvného tlaku, pulzu, EKG a oxygenácie pulzným oxymetrom) 99,00 €
Infúzna liečba od 12 €
Lab. odbery pre interné vyšetrenie (základné) aj predoperačné 30,00 €
Lab. odbery pre interné vyšetrenie (stredné) 55,00 €
Lab. odbery pre interné vyšetrené (veľké) 110,00 €
REHABILITAČNÁ AMBULANCIA
Komplexné rehabilitačné vyšetrenie – vstupné (60 min.) 50,00 €
Preventívna prehliadka pohybového aparátu (do 60 min.) 35,00 €
Vyšetrenie lekárom FBLR + fyzioterapia (ILTV + lavatherm) (60 min.) 50,00 €
Cielené rehabilitačné vyšetrenie – kontrolné, opakované (30 min.) 20,00 €
Odborná konzultácia s lekárom (30 min.) 20,00 €
Evaluácia funkčných porúch pohybového aparátu 17,00 €
Manipulačný výkon v oblasti chrbtice 19,00 €
Manipulačný výkon na periférnom kĺbe 19,00 €
Obstreky, injekcie, tejpovanie, náplaste
Neurálna terapia (obstreky) s liečivom GUNA MD injekcie 13,00 €
Neurálna terapia (obstreky) bez liečiva 6,00 €
Aplikácia intramuskulárnej injekcie 4,00 €
Aplikácia intravenóznej injekcie 12,00 €
Aplikácia tapingu (liečebný) - 1 sedenie 15,00 €
Aplikácia tapingu (kineziologický) 15,00 €
Potvrdenia
Komplexný lekársky nález na žiadosť klienta (pre potreby: výkon športu, povolania, poistenie) 10,00 €
Žiadanka (kúpeľný návrh) 15,00 €
Poplatok za vymeškaný (neospravedlnený) termín terapie alebo vyšetrenia 5,00 €
FYZIOTERAPIA
Vstupné vyšetrenie - kineziologický rozbor (60 min.) 20,00 €
Kontrolné alebo záverečné vyšetrenie fyzioterapeutom (30 min.)* 10,00 €
Fyzioterapeutická konzultácia (30 min.) 10,00 €
Individuálna liečebná telesná výchova (ILTV)
1x ILTV (30 min.) 15,00 €
3x ILTV (30 min.) 39,00 €
7x ILTV (30 min.) 79,00 €
10x ILTV (30 min.) 99,00 €
1x ILTV (60 min.) 26,00 €
3x ILTV (60 min.) 69,00 €
7x ILTV (60 min.) 129,00 €
10x ILTV (60 min.) 180,00 €
Mäkké a mobilizačné techniky, PIR, AGR
1x MT (15 min.) - doplnok k inej terapii 10,00 €
1x MT (30 min.) 19,00 €
7x MT (30 min.) 99,00 €
1x MT (60 min.) 34,00 €
7x MT(60 min.) 179,00 €
Mobilizácia kĺbov 12,00 €
Cvičebné jednotky
SM systém - 1 x (30 min.) 19,00
SM systém - 5 x (30 min.) 79,00
SM systém - 10 x (30 min.) 149,00 €
SM systém - skupinové cvičenie - najviac 2 cvičiaci klienti, z toho 2. klient iba za 20 % z ceny vybraného balíčka
SM systém 2 cvičiaci klienti 1x (30 min.) 23,00 €
SM systém 2 cvičiaci klienti 5x (30 min.) 79,00 €
SM systém 2 cvičiaci klienti 10x (30 min.) 132,00 €
Cvičene s fitloptami a nestabilnými plošinami (30 min.) 15,00 €
Zostavenie cvičebnej jednotky na domáce cvičenie 15,00 €
Vypracovanie tréningového programu dohodou
Fyzikálna terapia
Elektroliečba (20 min.) 8,00 €
Ultrazvuk (10 min.) 5,00 €
Magnetoterapia (30 min.) 9,00 €
Lavatherm (15 min.) 4,00 €
Rašelinový zábal (20 min.) 6,00 €
Kombinovaná fyzikálna liečba (ultrazvuk + elektroliečba) (15 min.) 10,00 €
Kombinovaná fyzikálna liečba (magnetoterapia + elektroliečba) (30 min.) 12,00 €
Balíček: 7x (elektroliečba, ultrazvuk alebo magnetoterapia) 49,00 €
BALÍČKY TERAPIÍ (60 min.) Balíček 1: ILTV + fyzikálna terapia + mäkké techniky Balíček 2: ILTV + elektroliečba + lavatherm Balíček 3: ILTV + elektroliečba + magnetoterapia
1 x terapia 38,00 €
3 x terapia 96,00 €
5 x terapia 155,00 €
7 x terapia 199,00 €
Kineziotejping
malá aplikačná plocha (do 50 b. cm) 4,00 €
stredná aplikačná plocha (od 50 - 100 b. cm) 8,00 €
veľká aplikačná plocha (nad 100 b. cm) 12,00
MASÁŽE
Liečebná masáž rehabilitačnými technikami na bolesti chrbta, šije a krížov (30 min.) 23,00 €
Liečebná masáž rehabilitačnými technikami na bolesti chrbta, šije a krížov (60 min.) 40,00 €
Klasická masáž - 1 x (30 min.) 15,00 €
Klasická masáž - 1 x (45 min.) 20,00 €
Klasická masáž - 1 x (60 min.) 27,00 €
Športová masáž 1 x (30 min.) 17,00 €
Športová masáž 1 x (60 min.) 29,00 €
Reflexná masáž chrbtová zostava (30 min.) 18,00 €
Reflexná masáž šija a hlava (30 min.) 18,00 €
Reflexná masáž chodidlá + kúpeľ nôh (60 min.) 23,00 €
7 x masáž (30 min.) 99,00 €
7 x masáž (60 min.) 169,00 €
Manuálna lymfodrenážna masáž
1 x (30 min.) 20,00 €
5 x (30 min.) 85,00 €
1 x (60 min.) 35,00 €
5 x (60 min.) 150,00 €
10 x (60 min.) 280,00 €
1 x (90 min.) 50,00 €
5 x (90 min.) 215,00 €
Bankovanie - vákuová masáž (30 min.) 15,00 €
Bankovanie - vákuová masáž (45 min.) 20,00 €
Bankovanie - vákuová masáže (60 min.) 25,00 €
ZDRAVOTNÉ POMÔCKY a POMÔCKY NA CVIČENIE
Termonáplasť - kapsaicínová 3,00 €
Kolagénová náplasť LENI 11,00 €
Theraband (1m) 6,50 €
SM-systém cvičiace laná 24,00 €
Overball 4,00 €