Rehabilitačná lekárka

Praxou overené rehabilitačné techniky, cvičenia a metódy,
na obnovu fyziologických funkcií vášho tela

Ponúkame najnovšie i praxou overené rehabilitačné techniky, cvičenia a metódy, na obnovu fyziologických funkcií vášho tela, aby sa obnovila a zlepšila fyzická a psychická kondícia vášho organizmu. Predchádzame ochabnutiu svalstva,bolestiam chrbta i chrbtice.

Obnovíme a zlepšíme pohybové funkcie. Zmiernime a odstránime neočakávané i opakujúce sa bolesti.  Komplexne posúdime váš pohybový aparát po statickej, dynamickej i funkčnej stránke. 

Rehabilitačné vyšetrenie vykonáva zodpovedný lekár s atestáciou v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia s cieľom odhaliť funkčné poruchy pohybového systému a ďalšie príčiny ochorení.

Rehabilitačné vyšetrenie zahŕňa:

  • kompletnú anamnézu pacienta,
  • zhodnotenie laboratórnych výsledkov a dostupnej zdravotnej dokumentácie,
  • komplexné vyšetrenie pacienta,
  • stanovenie funkčných porúch pohybového aparátu, postoperačného, resp. posttraumatického stavu,
  • oboznámenie pacienta s navrhovaným postupom liečby
  • aplikáciu elektroterapie, mechanoterapie, termoterapie,
  • zostavenie programu kinezioterapie (liečebná telesná výchova)
  • v pripade potreby aplikáciu injekčnej liečby, infúznej terapie, obstreku, využitie techniky manuálnej medicíny v oblasti segmentov chrbtice, resp. na končatinách, aplikáciu terapeutickeho alebo kineziologického tejpingu