Prevádzkovateľ medicínskeho zariadenia Sempersa
nie je zmluvný partner zdravotných poisťovní.

Poskytované výkony sú spoplatňované v zmysle schváleného
cenníka a hradené priamo na prevádzke.

Platiť možno:

  • v hotovosti
  • prostredníctvom POS-terminálu platobnou kartou alebo bezdotykovou platobnou kartou
  • darčekovými a relaxačnými poukážkami EDENRED, Vaša stravovacia, DOXX, LE CHEQUE DEJEUNER
  • darčekovými poukážkami vydanými našim medicínskym centrom
  • Platný cenník je k dispozícii aj na recepcii medicínskeho centra.
INTERNÁ AMBULANCIA
Komplexné interné vyšetrenie vrátane EKG a ordinácie (60 min.)
65,00 €
Kontrolné vyšetrenie internistom
30,00 €
Odborná konzultácia s internistom (30 min.)
20,00 €
Predoperačné interné vyšetrenie len zhodnotenie +EKG
50,00 €
EKG vyšetrenie
5,00 €
24 hod. monitor (permanentné meranie krvného tlaku, pulzu, EKG a oxygenácie pulzným oxymetrom)
149€
Infúzna liečba
od 12 €
Lab. odbery pre interné vyšetrenie (základné)
55 €
Lab. odbery pre interné vyšetrenie (stredné)
aj predoperačné
85,00 €
Lab. odbery pre interné vyšetrené (veľké)
165€
REHABILITAČNÁ AMBULANCIA
Komplexné rehabilitačné vyšetrenie – vstupné (60 min.)
50,00 €
Preventívna prehliadka pohybového aparátu (do 60 min.)
35,00 €
Vyšetrenie lekárom FBLR + fyzioterapia (ILTV + lavatherm) (60 min.)
50,00 €
Cielené rehabilitačné vyšetrenie – kontrolné, opakované (30 min.)
20,00 €
Odborná konzultácia s lekárom (30 min.)
20,00 €
Evaluácia funkčných porúch pohybového aparátu
17,00 €
Manipulačný výkon v oblasti chrbtice
19,00 €
Manipulačný výkon na periférnom kĺbe
19,00 €
Obstreky, injekcie, tejpovanie, náplaste
Neurálna terapia (obstreky) s liečivom
GUNA MD injekcie
13,00 €
Neurálna terapia (obstreky) bez liečiva
6,00 €
Aplikácia intramuskulárnej injekcie
4,00 €
Aplikácia intravenóznej injekcie
12,00 €
Aplikácia tapingu (liečebný) - 1 sedenie
15,00 €
Aplikácia tapingu (kineziologický)
15,00 €
Potvrdenia
Komplexný lekársky nález na žiadosť klienta
(pre potreby: výkon športu, povolania, poistenie)
10,00 €
Žiadanka (kúpeľný návrh)
15,00 €
Poplatok za vymeškaný (neospravedlnený) termín terapie alebo vyšetrenia
5,00 €
FYZIOTERAPIA
Vstupné vyšetrenie - kineziologický rozbor (60 min.)
20,00 €
Kontrolné alebo záverečné vyšetrenie fyzioterapeutom (30 min.)*
10,00 €
Fyzioterapeutická konzultácia (30 min.)
10,00 €
Individuálna liečebná telesná výchova (ILTV)
1x ILTV (30 min.)
15,00 €
3x ILTV (30 min.)
39,00 €
7x ILTV (30 min.)
79,00 €
10x ILTV (30 min.)
99,00 €
1x ILTV (60 min.)
26,00 €
3x ILTV (60 min.)
69,00 €
7x ILTV (60 min.)
129,00 €
10x ILTV (60 min.)
180,00 €
Mäkké a mobilizačné techniky, PIR, AGR
1x MT (15 min.) - doplnok k inej terapii
10,00 €
1x MT (30 min.)
19,00 €
7x MT (30 min.)
99,00 €
1x MT (60 min.)
34,00 €
7x MT(60 min.)
179,00 €
Mobilizácia kĺbov
12,00 €
Cvičebné jednotky
SM systém - 1 x (30 min.)
19,00
SM systém - 5 x (30 min.)
79,00
SM systém - 10 x (30 min.)
149,00 €
SM systém - skupinové cvičenie
- najviac 2 cvičiaci klienti, z toho 2. klient iba za 20 % z ceny vybraného balíčka
SM systém 2 cvičiaci klienti 1x (30 min.)
23,00 €
SM systém 2 cvičiaci klienti 5x (30 min.)
79,00 €
SM systém 2 cvičiaci klienti 10x (30 min.)
132,00 €
Cvičene s fitloptami a nestabilnými plošinami (30 min.)
15,00 €
Zostavenie cvičebnej jednotky na domáce cvičenie
15,00 €
Vypracovanie tréningového programu
dohodou
Fyzikálna terapia
Elektroliečba (20 min.)
8,00 €
Ultrazvuk (10 min.)
5,00 €
Magnetoterapia (30 min.)
9,00 €
Lavatherm (15 min.)
4,00 €
Rašelinový zábal (20 min.)
6,00 €
Kombinovaná fyzikálna liečba (ultrazvuk + elektroliečba) (15 min.)
10,00 €
Kombinovaná fyzikálna liečba (magnetoterapia + elektroliečba) (30 min.)
12,00 €
Balíček: 7x (elektroliečba, ultrazvuk alebo magnetoterapia)
49,00 €
BALÍČKY TERAPIÍ (60 min.)
Balíček 1: ILTV + fyzikálna terapia + mäkké techniky Balíček 2: ILTV + elektroliečba + lavatherm Balíček 3: ILTV + elektroliečba + magnetoterapia
1 x terapia
38,00 €
3 x terapia
96,00 €
5 x terapia
155,00 €
7 x terapia
199,00 €
Kineziotejping
malá aplikačná plocha (do 50 b. cm)
4,00 €
stredná aplikačná plocha (od 50 - 100 b. cm)
8,00 €
veľká aplikačná plocha (nad 100 b. cm)
12,00
MASÁŽE
Liečebná masáž rehabilitačnými technikami na bolesti chrbta, šije a krížov (30 min.)
23,00 €
Liečebná masáž rehabilitačnými technikami na bolesti chrbta, šije a krížov (60 min.)
40,00 €
Klasická masáž - 1 x (30 min.)
15,00 €
Klasická masáž - 1 x (45 min.)
20,00 €
Klasická masáž - 1 x (60 min.)
27,00 €
Športová masáž 1 x (30 min.)
17,00 €
Športová masáž 1 x (60 min.)
29,00 €
Reflexná masáž
chrbtová zostava (30 min.)
18,00 €
Reflexná masáž
šija a hlava (30 min.)
18,00 €
Reflexná masáž
chodidlá + kúpeľ nôh (60 min.)
23,00 €
7 x masáž (30 min.)
99,00 €
7 x masáž (60 min.)
169,00 €
Manuálna lymfodrenážna masáž
1 x (30 min.)
20,00 €
5 x (30 min.)
85,00 €
1 x (60 min.)
35,00 €
5 x (60 min.)
150,00 €
10 x (60 min.)
280,00 €
1 x (90 min.)
50,00 €
5 x (90 min.)
215,00 €
Bankovanie - vákuová masáž (30 min.)
15,00 €
Bankovanie - vákuová masáž (45 min.)
20,00 €
Bankovanie - vákuová masáže (60 min.)
25,00 €
ZDRAVOTNÉ POMÔCKY a POMÔCKY NA CVIČENIE
Termonáplasť - kapsaicínová
3,00 €
Kolagénová náplasť LENI
11,00 €
Theraband (1m)
6,50 €
SM-systém cvičiace laná
24,00 €
Overball
4,00 €
Covid 19 výkony
Covid 19 RT PCR
testovanie na Covid 19 RT PCR
od 70 €
Covid 19 RT PCR s výjazdom
testovanie na Covid 19 RT PCR s výjazdom k pacientovi
od 90 €
Covid 19 Ag test
do 23 €
Covid 19 RT PCR rýchlotest
testovanie na Covid 19 RT PCR do 4/6/12/24 hodín
do 100% príplatok