Naše služby

Rodinného lekára - Lekárky fyziatrie a rehabilitácie - Fyzioterapeuta

Rodinný lekár

Rodinný lekár podľa nás má dobrú možnosť postupne odbúrať bariéry medzi lekárom a pacientom, čo zvyšuje aj pravidelnosť a ochotu jeho návštev. Tento princíp tak výrazne mení vzťah lekára a pacienta k lepšiemu.
 
Rodinný lekár prináša pre človeka a jeho rodinu viacero výhod. Okrem aktuálneho zdravotného stavu pacienta pozná aj jeho prekonané ochorenia, sociálny status a ďalšie okolnosti, čo výraznou mierou ovplyvňuje diagnostiku a odporúčanú liečbu.

Rehabilitačná lekárka

Ponúkame najnovšie ale i praxou overené rehabilitačné techniky, cvičenia a metódy, na obnovu fyziologických funkcií vášho tela, aby sa obnovila a zlepšila fyzická a psychická kondícia vášho organizmu. Predchádzame ochabnutiu svalstva,bolestiam chrbta i chrbtice.

Obnovíme a zlepšíme pohybové funkcie. Zmiernime
a odstránime neočakávané i opakujúce sa bolesti.  Komplexne posúdime váš pohybový aparát po statickej, dynamickej i funkčnej stránke. 

Viac tu...

Fyzioterapia

Individuálna fyzioterapia využíva komplexný pohľad na zdravotný stav pacienta. Zameriava sa na zostavenie individuálneho rehabilitačného programu pod odborným vedením fyzioterapeuta.

Fyzioterapeut aplikuje mäkké a mobilizačné techniky, komplexnú liečebnú telesnú výchovu s využitím jednotlivých špeciálnych metodík

Viac tu...

Náš prístup

Prečo Sempersa? Názov medicínskeho centra vznikol kombináciou latinských pojmov "semper" (vždy, stále) a "sanus" (zdravý). 

Klient nie je u nás diagnóza, ale partner. Udržiavame a rozvíjame jeho zdravie. Usilujeme sa, aby naši klienti mali stále "pocit duševnej a fyzickej pohody."* 
(*definícia zdravia podľa WHO).

Každému pacientovi venujeme dostatok času, podrobne sa oboznámime s jeho zdravotným stavom, zodpovieme všetky otázky ohľadom diagnózy a liečby.

Dôsledne zvažujeme všetky terapeutické možnosti s cieľom prinavrátiť pacienta čo najskôr do bežného života bez obmedzení.

O centre

Centrum pozostáva z rehabilitačnej ambulancie, ambulancie interného lekára a pracoviska fyzioterapie.

Poskytujeme odborné vyšetrenie lekármi z odborov vnútorné lekárstvo a fyziológia, balneológia a liečebná rehabilitácia so stanovením diagnózy a liečebného plánu a sledovaním pacienta aj počas rekonvalescencie.

V rámci fyzioterapie obnovíme pohyblivosť a odstránime bolesť rehabilitačnými technikami a fyzikálnou terapiou .

Postará sa o vás vysokoškolsky vzdelaný zdravotnícky personál. Samozrejmosťou je individuálny prístup, súhra ľudského prístupu a techniky, zdravotnícka starostlivosť zabezpečená a dostupná bez dlhých čakacích dôb.