Fyzioterapia

Individuálna fyzioterapia využíva komplexný
pohľad na zdravotný stav pacienta.

Individuálna fyzioterapia využíva komplexný pohľad na zdravotný stav pacienta. Zameriava sa na zostavenie individuálneho rehabilitačného programu pod odborným vedením fyzioterapeuta.

Fyzioterapeutka aplikuje mäkké a mobilizačné techniky, komplexnú liečebnú telesnú výchovu s využitím jednotlivých špeciálnych metodík (Freeman, Schrotová, Mojžišová, Kaltenborn, spinálne metodiky, škola chrbta) a s použitím rehabilitačných pomôcok (fit lopta, BOSU, overball alebo therabandy). Individuálna fyzioterapia zahŕňa niekoľko druhov terapií, programov a cvičení.