Ruptúra achillovej šľachy v druhej puberte

Achillova šlacha

Je najväčšia a najsilnejšia šľacha v tele, ktorá spája lýtkové svalstvo (m. gastrocnemius a soleus) s pätnou kosťou. Aj vďaka nej môžeme chodiť po špičkách, skákať alebo šprintovať. Táto šlacha má ťažké podmienky na svoju existenciu kvôli zníženému cievnemu zásobeniu a váhy celého tela.

Pretrhnutie (ruptúra)

Totálne alebo čiastočné pretrhnutie (ruptúra) achillovej šľachy (obr. č. 1.) sa nám najčastejšie stáva pri prudkom pohybe, brzdení, zmene smeru pohybu alebo doskokoch. Poranenie sa viac vyskytuje v strednom veku a päťkrát viac u mužov ako u žien. Rizikové faktory sú vek, obezita, pohlavie a športy ako napr. tenis, squash, futbal, basketbal a pod.

 

obr. č. 1. Ruptúra achillovej šľachy

Symptómy

 • Hlasné prasknutie alebo puknutie v oblasti achillovej šľachy
 • Opuch a ostrá bolesť
 • Zakrvácanie v mieste natrhnutia
 • Neschopnosť stoja na špičkách

Liečba

Typ liečby vyberá ošetrujúci lekár. Záleží od vážnosti poškodenia, veku pacienta a výsledkoch zo zobrazovacích techník ako napr. magnetická rezonancia a ultrazvuk.

Konzervatívna liečba

Táto liečba má svoje výhody aj nevýhody. Výhodou je vyhnutie sa operácií pri ktorej je zvýšené riziko infekcie. Nevýhodou je dlhšia rehabilitácia, limitácia pohybu a zvýšené riziko znovu natrhnutia achillovej šľachy.

Chirurgická liečba

Najčastejšou voľbou pri pretrhnutí(ruptúre) je chirurgický zákrok tzv. sutura (zašitie šlachy). Následne sa aplikuje sádrová fixácia na dobu 6-8 týždňov aby sa zabezpečilo správne zhojenie.

Rehabilitácia

Po liečbe chirurgickej či konzervatívnej následuje rehabilitácia vedená fyzioterapeutom.

Rehabilitácia by mala zahŕňať:

obr. č. 2. Kineziotejping

 • Magnetoterapiu
 • Elektroterapiu
 • Mäkké a mobilizačné techniky
 • Silový tréning dolných končatín
 • Stabilizačný tréning
 • Senzomotorický tréning
 • Kineziotejping (obr. č. 2.)

 

Štítky:
Komentáre