Hlboký stabilizačný systém

Funkčná stabilizácia a mobilizácia chrbtice je originálna metóda prevencie a liečby porúch pohybového aparátu. Využíva techniky, ktoré zlepšujú koordináciu, následnosť a súvislosť jednotlivých pohybových vzorcov. Tie postupne
vedú k celkovému zlepšeniu výkonnosti a k ekonomizácií procesov dýchania, chôdze, zložitejších pohybov (skoky,
beh). Metóda je vhodná pre pacientov so všeobecne známymi problémami, ako sú bolesti krížov, hrudnej a krčnej chrbtice, vystreľovanie bolesti do oblasti prstov rúk, predkolenia, bolesti hlavy. Môžu to byť ale aj špecifické problémy, ako napríklad gynekologické problémy, inkontinencia, poruchy držania tela detí a dospievajúcich, časte opakované stavy akútneho ústrelu (lumbago), ale aj pre diagnostikované poruchy medzistavcovej platničky. Samozrejmosťou je zlepšenie výkonnosti a využitie v kondičnej príprave športovcov. Najdôležitejším prínosom je ústup ťažkostí, zmiernenie bolestivosti, resp. zlepšenie pohyblivosti chrbtice, bedrových alebo ramenných kĺbov.

Komentáre