Škola chrbta

Ide o preventívny program zameraný na predchádzanie bolestí chrbtice. V dôsledku nesprávneho používania pohybu a polohy pri práci a každodenných činnostiach vznikajú nesprávne pohybové stereotypy. Tie vedú k bolestiam chrbtice a pohybového aparátu a neskôr môžu byť príčinou ďalších ochorení. Škola chrbta pomáha odhaliť tieto chybné pohybové vzorce. Najúčinnejšia prevencia pred vznikom bolestí chrbta je udržiavať jeho silu, pohyblivosť a pružnosť cvičením. V škole chrbta nacvičíte správne zaťažovanie chrbtice a celého pohybového aparátu. Svoje miesto má u pacientov po operáciách chrbtice kvôli správnemu zaťažovaniu chrbtice a správnym pohybovým návykom. Cvičebný program zahŕňa praktické rady ako používať svoje telo a pritom si neublížiť.

Správne zdvíhanie bremena:

Nesprávne zdvíhanie bremena:

Komentáre