Magnet priťahuje choroby

Trpíte dlhodobo bolesťami hlavy, migrénou, bolesťami chrbtice alebo kĺbov a neviete sa ich zbaviť. Možno sme pre vás našli tú správnu terapiu. Je nebolestivá a pomôže uľaviť od akútnej či chronickej bolesti.

Počuli ste už o magnetoterapii? Ide o liečbu magnetickým poľom, ktorá pozitívne vplýva na  prevenciu, liečbu a rehabilitáciu predovšetkým problémov pohybového aparátu.  Najčastejšie pomáha uľaviť od bolesti pri dlhodobo neliečených alebo zanedbaných ortopedických, reumatologických  a iných podobných zdravotných ťažkostiach.

Magnetoterapia má svoje stabilné miesto vo vybavení zdravotníckych centier, hlavne rehabilitačných a kúpeľných zariadení, kvalifikovaných praktických lekárov a špecialistov, ale aj detských centier a domovov pre seniorov.  Často sa využíva v športovom lekárstve a v ďalších odboroch zaoberajúcich sa prevenciou, liečbou a rehabilitáciou hlavne problémov pohybového aparátu. Používa sa ako súčasť komplexnej terapie.

Liečebný efekt možno dosiahnuť najrýchlejšie vtedy, keď sa zvolí správna kombinácia magnetoterapie s inou vhodnou liečbou, napríklad pohybovou. Pôsobením pulzného magnetického poľa s presne špecifikovanými parametrami sa vytvárajú v konkrétnom tkanive slabé elektrické prúdy. Na tkanivo pôsobí magnetické pole rovnomerne.

Priebeh magnetoterapie

Z pohľadu pacienta ide o nebolestivú (neinvazívnu) terapiu. Fyzioterapeut ju môže dokonca aplikovať aj cez odev, obväzy či sadru pacienta.Pri aplikácií je dôležité, aby pacient nemal kardiostimulátor na srdci, pretože môže dôjsť k náhlemu ovplyvneniu činnosti srdca a smrti. Treba dávať však pozor aj na iné kontraindikácie, napr. implantované náhrady kĺbov, kedy dochádza k ich prehriatiu a poškodeniu.

Pri aplikácii je vhodné odložiť a snať zo seba všetky kovové predmety, najmä hodinky, šperky či pearcing.

Magnetorerapia trvá priemerne 30 minút, ale je vhodné ju opakovať pravidelne v predpísaných intervaloch.

Prístroj pozostáva z ovládacej jednotky, kde možno navoliť najrôznejšie variácie, intenzitu, frekvenciu, dĺžku magnetického poľa. Správne edukovaný fyzioterapeut a rehabilitačný lekár vie navoliť správne parametre na každú diagnózu.

Neoddeliteľnou súčasťou prístroja sú aplikátory, ktoré sú zložené z indučkných cievok, ktoré vytvárajú magnetické pole. Ide o solenoid (kruhového tvaru) alebo je to multidisc, ktorý pozostáva z viacerých menších diskov v rade za sebou.

V našom medicínskom centre aplikujeme magnetoterapiu pomocou prístroja BTL – 5920 s aplikátormi, ktoré majú špecifickú funkciu FMF (focused magnetic file). Znamená to, že  magnetické pole je presne zacielené na bolestivú časť, a tým dochádza k ešte lepším účinkom.

FMF (focused magnetic file)

Ako pracuje magnet

V tkanivách dochádza k zvýšeniu membránového potenciálu buniek, čo spôsobuje ich aktiváciu. Povrchové potenciály buniek pri rôznych ochoreniach oproti normálnym hodnotám klesajú.

Udávaný elektrický potenciál pre bunkovú membránu normálnej bunky je 90 mV. Elektrický potenciál bunkovej membrány postihnutej bunky je približne 30 mV.

Vplyvom liečebného pulzného magnetického poľa sa vnútrobunkové potenciály vyrovnávajú – elektrický potenciál bunkovej membrány stimulovanej bunky je 120 mV, a tým sa vytvárajú podmienky na regeneráciu tkanív a fyziologických funkcií. Biologické zmeny, ktoré vznikajú pôsobením nízkofrekvenčného pulzného magnetického poľa, je možné využiť v celom rade zdravotných problémov.

Medzi najpriaznivejšie účinky pulznej magnetoterapie patrí:

  • analgetický účinok (protibolestivý)
  • myorelaxačný účinok (uvoľňujúci kŕče/ spazmy)
  • protiedémový účinok (protiopuchový)
  • vazodilatačný účinok (rozširujúci krvné riečisko)
  • detoxikačný efekt (odbúravanie škodlivín a urýchlenie látkovej výmeny)
  • hojivý, regeneračný
  • protizápalový a protireumatický účinok

medicínskom centre Sempersa môžeme na základe doterajšej praxe skonštatovať, že na magnetoterapiu priaznivo reagujú pacienti najmä s reumatologickými ochoreniami. Pre nich je magnetoterapia s vhodnou kinezioterapiou kľúčom k pohybu a fungovaniu v aktivitách bežného života. Úspech v liečbe sme ďalej zaznamenali aj u pacientov s bolesťami hlavy rôznej etiológie, pri pohybových poruchách  a poúrazových stavoch. 

Foto: Sempersa, s.r.o. a BTL Slovakia, s.r.o.

 

Komentáre