Liečba porúch hybnosti kĺbov pomocou kolagénu

 Moderná injekčná liečba bolestivých stavov pohybového aparátu s využitím prírodného kolagénu, ktorú
aplikujeme v medicínskom centre Sempersa, je jednoduchá a nemá nežiaduce účinky.

Pacientovi sa aplikuje do spúšťacích bodov bolesti, na zlepšenie štruktúry poškodených kolagénových vlákien
v dôsledku zápalových či degeneratívnych ochorení pohybového aparátu.

Príčinou problémov pohybového aparátu je zväčša sedavý spôsob života, intenzívna fyzická záťaž alebo neprimerané športové aktivity, nesprávne držanie tela, ale aj pribúdajúci vek.

Stav kolagénu v organizme sa odráža na celkovej kondícii našich kĺbov, šliach, svalov
a pokožky.

Kolagén podávame na miesta, kde je ho nedostatok a kde je ho treba doplniť. Podávaním kolagénových GUNA MD injekcií zlepšujeme stav kolagénovych vlákien v tej oblasti, v ktorej sú porušené, a tým zlepšujeme aj funkčnosť daného tkaniva. Okrem kolagénu obsahujú tieto injekcie aj vybrané rastlinné a minerálne zložky, ktoré majú podporný hojivý, protizápalový, antioxidačný a regeneračný účinok.

Cieľom je posilniť, štrukturovať a chrániť chrupavky, šľachy, väzy, kĺbové puzdrá. Výsledkom je zlepšenie mobility (hybnosti) kĺbov a uvoľnenie funkcie svalstva v danej oblasti, ako aj odstránenie bolesti.

Naše skúsenosti s aplikáciou týchto injekcií vychádzajú z hodnotenia dojmov pacienta a objektivizáciou našim vyšetrením.

Tento druh liečby sa dá kombinovať s iným druhom liečby, ako napríklad farmokologickou perorálnou protibolestivou a protizápalovou liečbou, infúznou liečbou alebo rehabilitačnými technikami fyzikálnej terapie, svetloliečbou, termoliečbou, alebo liečbou pohybom.

Kolagénové injekcie aplikujeme do miesta ťažkostí:

 • krčná (cervikálna) chrbtica
 • hrudná (torakálna) chrbtica
 • krížová (lumbálna) chrbtica
 • sakrálna (kostrč) chrbtica
 • ramenné kĺby
 • lakte
 • úpony
 • drobné kĺby
 • bedrové kĺby
 • koleno
 • noha

Cieľom je dospieť do stavu postupného znižovania dávok liekov alebo procedúr. Nie je to možné bez toho, aby sa do procesu liečby aktívne nezapojil aj pacient prostredníctvom cvičení, techník posturálnej korekcie, úpravou pracovného zaťaženia a podobne.

Aplikácia je zvyčajne nebolestivá, avšak v niektorých prípadoch aplikácia do trigger pointov môže byť mierne bolestivá. Účinok nastupuje postupne, nakoľko prevláda štrukturálny, mechanický účinok aplikovaného kolagénu. Pacient cíti výrazné zlepšenie po približne 3. až 5. injekcii. Odporúča sa kúra 10 injekcií na dosiahnutie optimálneho účinku.

Injekčnú liečbu podávame v závislosti od objektívneho nálezu. Zväčša prvých 4 až 5 dávok sa podáva v priebehu dvoch týždňov. Potom sa prechádza na aplikáciu raz týždenne do celkového počtu 10 injekcií. V prípade potreby aplikujeme udržiavaciu dávku, ktorú podávame už len 1x mesačne. Celkovo sa dá hovoriť o podaní 8 – 15 injekcií z radu GUNA MD v závislosti od zdravotného stavu pacienta.

Lekár môže kombinovať aj viacero prípravkov (kĺbové a tkanivové) z radu GUNA MD. Nezaznamenali sme žiadne negatívne účinky liečby, resp. vedľajšie efekty zhoršujúce kvalitu života pacienta.

Ide o liečbu, ktorú nehradia zdravotné poisťovne zo zdrojov verejného zdravotného poistenia a pacient ju hradí v plnom rozsahu.

Foto: so súhlasom inPHARM

Komentáre